Kontakt


Kontakt

Młyn Usługowy Michał Gargasz
Jasienica Rosielna
36-220 Jasienica Rosielna

Tel: +48 13 430 60 83
E-mail: mlynjasienica@gmail.com

MŁYN CZYNNY: 
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
8:00 ~ 16:00
SOBOTA
8:00 ~ 13:00

PRZEMIAŁ ZBOŻA
PONIEDZIAŁEK
Pszenica: 8:00 ~ 9:30
Żyto: 9:30 ~ 10:00

WTOREK - SOBOTA
8:00 ~ 10:00

Proszę dzwonić: 13 430 60 83, 605 488 066
Mieszkam za młynem, biały budynek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną do Młyn Usługowy Michał Gargasz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych oraz marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Młyn Usługowy Michał Gargasz w Domaradzu z prośbą o udzielenie informacji oraz promocja produktów własnych . Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Młyn Usługowy Michał Gargasz.

Młyn Usługowy Michał Gargasz. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Młyn Usługowy Michał Gargasz. Ponadto Młyn Usługowy Michał Gargasz będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a Młyn Usługowy Michał Gargasz, nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z Młyn Usługowy Michał. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt z Młyn Usługowy Michał Gargasz:
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Jasienica Rosielna 342
36-220 Jasienica Rosielna

Tel: +48 13 430 60 83
E-mail: mlynjasienica@gmail.com